117 JARI MARTTILA

Olen iisalmelainen 53-vuotias paloesimies. Olen avoliitossa ja perheeseeni kuuluu tytär Meiju 23 v. joka opiskelee parhaillaan Turussa yliopistossa ja poika Arttu 20 v. joka kotiutui joulukuussa kersanttina varusmiespalvelusta Kajaanista. 

Työskentelen Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Iisalmen pelastusasemalla paloesimiehenä. Työkokemusta pelastusalalta on yli 30 v.

Olen toiminut vuosien varrella rauhanturvaajana Kosovossa ja Suomen lähettämänä erityisasiantuntijana siviilikriisin- ja kansainvälisen pelastustoimen tehtävissä muun muassa Kosovossa, Sierra Leonessa ja Libanonissa.” 

Harrastuksiini kuuluu ulkoilu, pihatyöt ja kaikenlainen liikkuminen. Olen kiinnostunut sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen asioista, jotka koskettavat koko Pohjois-Savon maakuntaa.  

”Tulevaisuudessa haluan olla rakentamassa Pohjois-Savon hyvinvointialueesta entistä vetovoimaisempaa ja asukasystävällisempää maakuntaa, jossa asukkaille tuotetaan laadukkaita sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluita. Näen, että tulevien aluevaltuutettujen on oltava kauaskatseisia ja luotava pitkän linjan tavoitteet yhteistyössä poliittisten päättäjien, yrittäjien ja muiden palvelutuottajien kanssa.” 

Haluan korostaa seuraavia teemoja aluevaaleissa.

Pelastustoimen palvelutaso on turvattava koko maakunnan alueella ympärivuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Pelastusviranomaisen palveluja sekä viranomaisneuvontaa on saatava luotettavasti ja nopeasti. Pelastustoimen ja ensihoidon hälytystehtäville on turvattava välittömässä lähtövalmiudessa oleva ammattitaitoinen henkilökunta nykyaikaisella kalustolla. Maakunnan alueella sopimuspalokunnat ja sopimuspalomiehet avustavat hälytystehtävillä pelastusviranomaisia, näin hälytystehtävät saadaan suoritettua ammattimaisesti ja tehokkaasti. 

Suuronnettomuuksiin varautumisessa pelastustoimen ja sairaanhoidon yhteistyö ensihoidosta päivystyksiin ja vaativaan tehohoitoon on tärkeää. Kuopion yliopistollinen sairaala ja sen rinnalla Iisalmen ja Varkauden poliklinikat ja sairaalat muodostavat hyvän ja toimivan erikoissairaanhoidon kokonaisuuden. Kolmen ympärivuorokautisen päivystyksen vakiinnuttaminen pysyväksi on tavoitteeni. 

Hyvinvoiva ja työhön motivoitunut ammattilainen on hyvän ja laadukkaan palvelun tae. Tämä tarkoittaa työsuhteiden vakinaistamista. Johtaminen arjessa on oltava laadukasta ja ihmisläheistä. On panostettava työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tämä johtaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen vetovoimaisuuden lisääntymiseen työpaikkana. 

On tärkeää, että ikääntyneet voivat mahdollisimman usein ja pitkään asua kotona. Tämä varmistetaan vahvistamalla kotihoitoa ja tuettua asumista. Ikääntyneen koti voi olla myös siellä, missä tukea ja hoivaa on saatavissa ympärivuorokautisesti. Tehostetun palveluasumisen on oltava mahdollista oikea-aikaisesti. 

Digitaaliset ja sähköiset palvelut täydentävät Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimivia sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluja. Ne tukevat viranomaisneuvontaa, oikea-aikaista hoitoon pääsyä ja täydentävät tarjontaa. Ne eivät syrjäytä ammattilaisen kohtaamista.

Mielenterveysongelmiin on saatava apua ajoissa arjen ympäristöissä, kuten varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja työpaikoilla. Tarvitaan enemmän matalan kynnyksen palveluja. Eheät mielenterveyspalvelut tarvitsevat sosiaali-, perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhteistyötä. 

Hyvinvointi syntyy toimivasta arjesta ja luotettavista ammattilaisten tuottamista palveluista.