Kuntavaaliohjelma 2017…2020

Vaalit

1.Asuinympäristö

Ryhmämme pyrkii toiminnallaan turvaamaan kuntalaisten tasapuolisen ja oikeudenmukaisen kohtelun sekä tarjoamaan iisalmelaisille viihtyisän kasvu- ja elinympäristön.

2.Nuoret

Lapsilla ja nuorilla tulee säilyä hyvät varhaiskasvatus-, koulu- ja opiskelumahdollisuudet. Näihin lasten ja nuorten palveluihin on turvattava riittävä henkilöstö kaikilla tasoilla. Tavoitteenamme on myös maksuton varhaiskasvatus.

  1. Perheet

Perheiden hyvinvointia on tuettava aktiivisesti ja laajalla rintamalla kaupungin sekä eri yhteistyötahojen kanssa. Hyvä lapsuus luo hyvää tulevaisuutta koko paikkakunnalle.

4 Ikäihmiset

Ikääntyvän väestön hyvän toimeentulon, riittävien palvelujen ja arvokkaan vanhuuden turvaaminen on yhteinen kunniavelkamme. Heidän liikkumisensa vaatii monimuotoisten kulkemismahdollisuuksien luomista, Pali-liikenteen kehittämistä ja erilaisten asumisratkaisujen huomioonottamista jo kaavoituksesta alkaen.

5.Elinkeinoelämä

Paikallista yritystoimintaa on tuettava kaupungin elinvoimaisuuden varmistamiseksi. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä kehitettävä molemminpuoliseksi hyödyksi niin, että nuoret voisivat työllistyä kotiseudullaan. Varmistettava riittävien kuljetusmahdollisuuksien säilyminen kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

6.Liikuntapaikat

Liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien riittävyydestä on kaupungin pidettävä huolta. Uimahallin laajennus on tässä keskeisellä sijalla. Investointien lisäksi tarvitaan seuratoimintaan riittävää taloudellista tukea. Kaupunki ei yksin pysty ylläpitämään laajaa harrastustoimintaa ilman kolmannen sektorin aktiivisia henkilöitä.

7.Kaupungin kiinteistöt

Kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitoon tarvitaan investointien lisäksi riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, jotta kiinteistöt saadaan pysymään kunnossa ja terveellisinä. Viranhaltijoiden tulee palvella joustavasti ja ripeästi kaikkia kaupunkilaisia. Asukkaiden kuulemiseen ja heidän asioiden hoitamiseen täytyy löydyttävä aina aikaa.

  1. Sote palvelut

Sote-muutosten tapahtuessa varmistettava terveys-, vammais- ja sosiaalipalvelujen määrän sekä laadun säilyminen. Kaupungin tulee aktiivisesti seurata erityisesti heikompiosaisten aseman turvaamista muutosvaiheessa ja tarvittaessa puuttua kehityksen kulkuun.

  1. Digitalisatio

Tietoteknisiä ratkaisuja on kehitettävä, mutta samalla palvelujen yhdenvertainen saatavuus varmistettava on niille, joilla ei ole käytössä nettiyhteyksiä.

  1. Oikeudenmukaisuus

Sosialidemokraattinen ryhmämme katsoo tehtäväkseen toimia erityisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan toteutumiseksi sekä heikompiosaisten aseman turvaamiseksi ja ihmisten perusoikeuksien toteutumiseksi kaikilla elämänaloilla. Kenenkään ei pidä jäädä ulkopuoliseksi omassa kaupungissaan.