15 ELSA HAVUKAINEN

Olen Elsa Havukainen, erikoissairaanhoitaja, nykyään eläkkeellä. Viimeisin työpaikkani oli Iisalmen terveyskeskus. Työtä tein verenpaine- ja sokeritautipkl:lla, tk:n päivystyksessä, eteläisenalueen hoitajana ja osastonhoitajana muutaman vuoden.

Perheeseen kuuluu aviopuoliso ja kaksi poikaa. Toinen poika asuu Etelä-Suomessa ja heillä on kaksi ihanaa lasta. Olen ensimmäistä kertaa ehdokkaana.

Iisalmi ihmistä lähellä

Lapset ja nuoret

•Iisalmeen toivotaan lapsiperheitä lisää

•syntyville lapsille lapsiraha

•harrastuksia varten hyviä mahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille

•mahdollisuus laadukkaaseen koulumaailmaan ja etenevään opiskeluun työhön

•esiopetus koulun yhteyteen

•matalankynnyksen mielenterveyden hoidon saatavuutta kehitetään ja ennaltaehkäisevää toimintaa myös

•koulukiusaamisen nollatoleranssia edelleen kehitetään

Vanhuksille hyvä vanhuus

•henkilöstöresursseja lisättävä ikääntyneiden lisäätyneen tarpeen mukaan

•kotona asumiseen tarvittavien tukitoimien ja apuvälineiden saannin kehittäminen tarpeen mukaan

•laitospaikkojen lisääminen, jos nykyiset paikat ei riitä lisääntyneeseen tarpeeseen

Sote

•Aluelääkäri ja- hoitaja toiminta tuottaa laadukasta hoitoa

•henkilöstön resursointia voisi kehittää edelleen

•lääkärit ja hoitajat ovat omia virkatoimisia

•vastaanotolle pääsy on joustavaa

Yleistä

•Kannatan veronkorotusta mieluummin kuin kuntapalvelujen heikentämistä. Palvelujen heikentäminen aiheuttaa monenlaista rahan menettämistä ja huonontaa palveluja( lisää tapaturmia,lisää päivystyskäynteja ja heikentää oppisen laatua jne).

•Työpaikkojen tarjontaa koronan jälkeen tehostetaan

Iisalmi on kauniine maisemineen hyvä paikka asua!