18 SANNA KAUPPINEN

Olen iisalmelainen ensimmäisen kauden kuntapoliitikko. Ammatiltani olen kätilö ja toimin pääluottamusmiehenä. Minulla on vahva näkemys terveydenhuollosta sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. 

Minulle on tärkeää, että kaupunkimme on turvallinen ja palveleva paikka elää kaiken ikäisille kaupunkilaisille. Palvelujen tulee säilyä lähellä meitä ja paikallisesti tuotettuina. Iisalmea tulee kehittää entistäkin enemmän yrittäjä-ystävälliseksi, näin turvaamme palvelujen monipuolisuuden ja työpaikkoja ihmisille. 

Koulujen terveys ja turvallisuus pitää olla jokaisen oppilaan ja henkilökunnan jäsenen oikeus. Koulumatkojen pitää säilyä sekä pituudeltaan että ajallisesti inhimillisinä. 

Lasten ja nuorten hyvinvointiin pitää nyt panostaa. Iisalmessa on kasvava huumeongelma sekä alueellisesti runsaasti nuorten mielenterveysongelmia. Näihin pitää puuttua varhain ja kehittää ennaltaehkäisyä yhteistyössä koulujen ja kotien kanssa.   

Ikäihmisten ja erityisryhmien palvelujen tulee vastata tarvetta. Hoitoon on päästävä sujuvasti ja nopeasti.    

Sinulla on ääni, se kannattaa käyttää hyvin.