24 JARI MARTTILA

Olen iisalmelainen 53-vuotias paloesimies ja kahden aikuisen lapsen isä, Meiju 22 v. joka opiskelee parhaillaan Turussa yliopistossa sekä Arttu 20 v. joka parhaillaan suorittaa varusmiespalveluaan Kajaanissa.


Työskentelen Pohjois-Savon pelastuslaitoksella, Iisalmen paloasemalla paloesimiehenä. Kansainvälistä työkokemusta on Suomen lähettämänä erityisasiantuntijana siviilikriisin- ja kansainvälisen pelastustoimen tehtävissä muun muassa Sierra Leonessa ja Libanonissa. Harrastuksiini kuuluu ulkoilu, pihatyöt ja kaikenlainen liikkuminen.

Olen kiinnostunut asioista, jotka koskettavat kotikuntaani Iisalmea. Mielestäni meillä Iisalmessa on hyvät ja turvalliset olosuhteet ja mahdollisuudet suorittaa perusopinnot niin peruskoulussa kuin ammattiin valmistavissa keskiasteen oppilaitoksissa.

Tulevaisuudessa haluan olla rakentamassa Iisalmesta entistä vetovoimaisempaa ja asukasystävällisempää kotikuntaa, jossa yrittäjiä tuetaan laadukkaasti sekä yhteisöille luodaan tasapuoliset mahdollisuudet kehittää toimintaansa.
Mielestäni kuntapäättäjien on oltava kauaskatseisia ja luotava pitkän linjan tavoitteet yhteistyössä poliittisten päättäjien, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Kuntayhteistyö korostuu tulevaisuudessa, jotta Ylä-Savossa saadaan säilytettyä julkiset virastot ja laitokset.